Jednolity plik kontrolny – Przygotuj firmę na zmiany!

1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej. Przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej – w ściśle określonym schemacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Wiąże się to z koniecznością dostosowania systemów informatycznych przedsiębiorstw.

Kogo dotyczą zmiany?

Jednolity Plik Kontrolny, czyli plik o ustandaryzowanej strukturze pozwoli organom podatkowym na sprawniejszy dostęp do informacji, a także automatyzację ich analizy 1 842 589 przedsiębiorstw. Kontrola podatkowa ma być przez to znacznie szybsza i dokładniejsza.

jednolity-plik-kontrolny-kto

Od kiedy obowiązuje Jednolity Plik Kontrolny?

Obowiązek przekazywania danych podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, obejmuje duże przedsiębiorstwa od lipca 2016 r. Małe i średnie firmy są zobligowane do raportowania w formie JPK od 1 stycznia 2017 r. a mikroprzedsiębiorstwa od 1 stycznia 2018 r.

Zakres przesyłanych danych

Jednolity Plik Kontrolny obejmuje 7 struktur.

jednolity-plik-kontrolny-kiedy

Comiesięczny obowiązek przekazywania danych dotyczy struktury Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (Rejestry VAT). Pozostałe struktury będą przekazywane na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

Etapy implementacji Jednolitego Pliku Kontrolnego u przedsiębiorcy

1. Ustalenie czy i od kiedy powstanie obowiązek generacji JPK

Sprawdzenie czy przedsiębiorstwo spełnia kryteria generowania pliku JPK od 01.07.2016 r.

2. Zapoznanie się ze strukturą JPK i konfrontacja z procedurami stosowanymi w przedsiębiorstwie

Sprawdzenie czy procedury stosowane w firmie, dotyczące np. obiegu dokumentów zapewniają wszystkie potrzebne dane, oraz powiązania między nimi, niezbędne do raportowania zgodnie ze standardem JPK.

3. Audyt systemów IT stosowanych w przedsiębiorstwie

Przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy stosowane u niego systemy IT będą miały możliwość wygenerowania pliku JPK. Taka identyfikacja powinna być wykonana jak najszybciej.

4. Aktualizacja systemów

Praca na aktualnej wersji oprogramowania, która będzie dawała możliwość eksportu danych do pliku JPK. Testy weryfikacyjne dotyczące sprawdzenia poprawności wygenerowanego pliku JPK (zalecane przy korzystaniu z systemu niezintegrowanego).


Kontakt

Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

tel. 61 822 66 62
biuro@integramax.pl

Wsparcie
techniczne

INTEGRAMAX © 2016
REALIZACJA: IADU.pl