Finanse i księgowość

3Comarch ERP Altum umożliwia prowadzenie pełnej księgowości zarówno w firmie o jednooddziałowej strukturze, jak również w holdingu. Dzięki możliwości obsługi kilku firm w jednym systemie, platforma pozwala jednocześnie na prowadzenie odrębnej i niezależnej księgowości dla każdego z przedsiębiorstw oraz centralne zarządzanie finansami wszystkich jednostek.

Platforma pozwala wykonywać automatycznie wiele działań, które dotychczas wymagały ingerencji człowieka, dzięki temu, praca księgowego staje się znacznie wygodniejsza i prostsza.

System pozwala również w pełni kontrolować stan kondycji finansowej firmy oraz w porę reagować na zmiany, dzięki m.in. analizom należności i zobowiązań (Business Intelligence).

Wielofirmowość w księgowości

Ewidencja księgowa w przypadku prowadzenia kilku firm w jednym systemie, prowadzona jest w ramach wyodrębnionych ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że każda z firm ma odrębne okresy obrachunkowe oraz powiązane z nimi słowniki, takie jak: dzienniki księgowań i plan kont. Wydzielone są również dokumenty księgowe oraz pozostałe obszary księgowe tj.: schematy księgowań, księgowania okresowe, zestawienia księgowe, rejestry VAT czy kasy gotówkowe i konta bankowe.

Kasy gotówkowe i konta bankowe

Platforma Comarch ERP Altum daje możliwość pełnej obsługi operacji kasowych i bankowych. Funkcjonalność systemu w tym zakresie to m.in. ewidencja wpłat i wypłat kasowych i bankowych, tworzenie raportów kasowych, rejestracja wyciągów bankowych. Program pozawala na obsługę dowolnej ilości kas gotówkowych oraz kont bankowych, również tych w walucie obcej.

Płatności i rozliczenia

Comarch ERP Altum umożliwia m.in.:
Analizowanie stanów płatności w firmie.
Dokonywanie rozliczeń płatności, w tym rozliczeń cząstkowych, wynikających z dokumentów z wpłatami kasowymi i bankowymi.
Kompensowanie wzajemne należności i zobowiązań również w postaci dodatkowego dokumentu kompensaty.
Łączenie dokumentów w walucie polskiej z płatnościami w walucie obcej.

Ewidencja i rejestry VAT

W Comarch ERP Altum przedsiębiorstwo ma możliwość definiowania dowolnej ilości rejestrów VAT, np. kilka rejestrów przypisanych do różnego rodzaju zakupów czy powiązanych z konkretnym rodzajem transakcji. Comarch ERP Altum pozwala także na generowanie deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE (wraz z załącznikami) na podstawie dokumentów wprowadzonych do systemu.

Wielopoziomowy plan kont

Grafika07.350x389.87534ecb

Comarch ERP Altum umożliwia tworzenie wielopoziomowego planu kont dostosowanego do potrzeb konkretnej jednostki, zgodnego z jej profilem działalności i specyfiką.

Jak to działa? Firma podczas tworzenia planów kont, może skorzystać z gotowych wzorców lub dodawać konta samodzielnie. Konta powiązane np. z kontrahentami, mogą być automatycznie zakładane podczas dodawania nowego kontrahenta lub dopiero w momencie pierwszego księgowania dokumentów z nim powiązanych.

Platforma umożliwia tworzenie okresów obrachunkowych i ich podział na okresy cząstkowe. Rok obrachunkowy nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Zdarzenia gospodarcze są ujmowane w programie w dziennikach cząstkowych grupujących transakcje danego rodzaju, które można dowolnie tworzyć zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa.

Automatyczne Księgowanie

Grafika06.384x426.803a4666

Comarch ERP Altum wyposażony został w możliwość tworzenia tzw. schematów księgowych oraz księgowań okresowych, które umożliwiają automatyczne rejestrowanie operacji na kontach księgowych na podstawie dokumentów handlowych.

Jak to działa? Comarch ERP Altum umożliwia tworzenie szablonów księgowań, które mogą być wykorzystane do ujmowania powtarzalnych operacji również tych, które występują w powtarzalnych okresach (np. co miesiąc, kwartał). Mechanizmy schematów księgowych i księgowań okresowych usprawniają procesy księgowania dokumentów sprawiając, że praca księgowego w dużym stopniu zostaje zautomatyzowana (BPM).

Comarch ERP Altum pozwala również na szybkie przygotowanie zestawień typu bilans czy rachunek zysków i strat, a także umożliwia budowanie własnych zestawień, zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Wygodna i bezpieczna księgowość

pelna_obsluga.401x321.e3c2654d

Dla maksymalnego bezpieczeństwa i uniknięcia pomyłek, które mogą być szczególnie kosztowne w obszarze księgowości, w Comarch ERP Altum przewidziano możliwość księgowania „na brudno”.

Jak to działa? W praktyce oznacza to, że dokumenty księgowane są najpierw zapisywane do tzw. bufora (są zapisane, ale nie zatwierdzone). Księgowanie do bufora może wpływać na obroty i salda na kontach, ale do momentu ostatecznego zatwierdzenia, dekret można usunąć lub zmienić. Dodatkowo, przed ujęciem zdarzenia gospodarczego w księgach, księgowy ma możliwość podglądu dekretów, które powstaną w wyniku księgowania.

Wielowalutowość

wielowalutowosc.402x297.271e7131

System Comarch ERP Altum pozwala na ujęcie operacji na kontach księgowych zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych.

Jak to działa? Podczas księgowania mogą być tworzone konta powiązane z konkretną walutą. Platforma usprawnia również naliczanie różnic kursowych. Dokumenty różnic kursowych tworzą się automatycznie i mogą być automatycznie księgowane na odpowiednich kontach z wykorzystaniem schematów księgowych.

Eksport płatności oraz import wyciągów bankowych

eksport_platnosci.464x309.ae483434

System Comarch ERP Altum został wyposażony w narzędzia ułatwiające elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do plików jak również import wyciągów bankowych z plików dostarczonych przez bank.

Jak to działa? Platforma umożliwia tworzenie formatów pozwalających na eksport przelewów oraz import wyciągów. Dzięki funkcjonalności tzw. paczek przelewów, przedsiębiorstwo ma możliwość zarządzania płatnościami realizowanymi w firmie, terminem ich realizacji oraz kwotami.

Pełna automatyzacja windykacji i rozliczeń

System pozwala na kojarzenie płatności i dokumentów zarówno na poziomie płatności z faktury i zapłaty ujęte w systemie jako rozliczenia, jaki i po zaksięgowaniu na konta jako rozrachunki.

Jak to działa? Rozliczenie zaksięgowanych faktur jest automatycznie widoczne na kontach księgowych i odwrotnie, w wyniku powiązania zapisów, odbywa się automatyczne powiązanie ich dokumentów źródłowych.

Comarch ERP Altum umożliwia również monitorowanie i windykowanie należności, dzięki sprawnemu generowaniu monitów, wezwań do zapłaty i not odsetkowych, zarówno pojedynczych, jak i seryjnych. System pozwala częściowo lub całkowicie zautomatyzować ten proces.


Kontakt

Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

tel. 61 822 66 62
biuro@integramax.pl

Wsparcie
techniczne

INTEGRAMAX © 2016
REALIZACJA: IADU.pl