Analizy i raporty BI

Szybki i wygodny dostęp do informacji

  • Raporty dostępne w wielu układach i przekrojach (tabele, wykresy, mapy), obejmujące wszystkie procesy zachodzące w firmie,
  • Proste, samodzielne tworzenie raportów za pomocą myszki („przeciągnij i upuść”),
  • Kilkadziesiąt predefiniowanych, gotowych do zastosowania analiz, dostępnych w standardzie,
  • Automatyczne powiadomienia i alerty e-mail o wszelkich nieplanowanych odchyleniach,
  • Dostęp do analiz za pośrednictwem przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej oraz urządzeń mobilnych – wygodne narzędzie pracy dla osób pracujących poza biurem.

analizy

Kompleksowy controlling – wiedza o każdym obszarze działalności firmy

Handel i logistyka

Dzięki wsparciu tego obszaru możesz kompleksowo raportować dane związane z transakcjami sprzedaży towarów i usług wraz z uwzględnieniem rabatów i promocji, stanów i ruchów magazynowych, transakcji zamówień, ofert oraz zakupów.

W ramach obszaru Logistyka istnieje także możliwość prowadzenia analiz w oparciu o wybrane dane GUS.

CRM

Ten obszar daje Ci wiedzę o efektywności w poszczególnych etapach kampanii marketingowej oraz umożliwia kontrolowanie przychodów, kosztów i ilości sprzedawanych towarów w ramach kampanii. Analizy pozwalają na uzyskanie precyzyjnej informacji wykorzystywanej zarówno przez sprzedawców, jak i osoby zarządzające całym procesem strategii marketingowej.

Wyniki operacyjne

Dostęp do informacji na temat przychodów i kosztów, zarówno całej firmy, jak i jej pododdziałów, w rozbiciu na dowolne kategorie (rodzaj kosztu, Miejsce Powstawania Kosztów, projekt itp.). Daje to pełen obraz zawsze aktualnych wyników finansowych firmy i znacznie ułatwia planowanie i rozliczenia podatkowe.

Płatności

Wiedza o stanie i strukturze płatności ma istotne znaczenie dla zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Obszar Płatności umożliwia raportowanie i analizę zarówno już rozliczonych płatności, jak i nierozliczonych należności i zobowiązań firmy. Pozwala także na dokładną kontrolę historycznych rozliczeń (np. stan należności odbiorców na wybrany dzień, raport informujący o terminowości wpłat dla danego kontrahenta), a także na bieżącą kontrolę należności i zobowiązań (np. raport pokazujący należności przeterminowane o 60 dni).

Księgowość

Daje możliwość pełnej analizy obrotów i sald na kontach księgowych oraz tworzenia zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika. Obroty i salda mogą być analizowane w zależności od typu konta (bilansowe, wynikowe, pozabilansowe), wybranej klasy kont, waluty zapisów. Jednocześnie użytkownik ma wgląd w zestawienia księgowe tworzone w systemie Comarch ERP XL, np. w bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych. Dane z obszaru księgowego dzięki narzędziom Business Intelligence zyskują wartość w świetle rachunkowości zarządczej, stając się bazą do podejmowania decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa.

Produkcja

W ramach tego obszaru uzyskasz pełną informację na temat zleceń produkcyjnych, poszczególnych etapów procesu produkcyjnego oraz czasochłonności wykonania operacji przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów w przedsiębiorstwie. Szczegółowe analizy produkcji pozwalają na monitorowanie każdego, nawet najdrobniejszego elementu całego procesu. Dzięki temu zarządzający mogą szybko zareagować na wszelkie usterki techniczne poszczególnych maszyn, odchylenia od planu czy inne czynniki mogące obniżyć rentowność firmy. Wpływa to wprost na podejmowanie trafnych decyzji i pozwala natychmiast reagować na wszelkie nieprzewidziane w planie okoliczności.

Wizyty i transport

Obszar wspiera dokładną analizę wysyłek paczek i dokumentów oraz wizyt handlowych i wydatków pracowników. W ramach niego możliwe jest m.in. prowadzenie analiz wysłanych firmowych dokumentów i paczek z uwzględnieniem kryterium czasu konkretnego spedytora, rodzaju transportu itp. Dodatkowo obszar wspomaga także CRM, analizując w bardzo precyzyjny sposób wizyty Twoich handlowców u klienta. Analizy tego typu dotyczyć mogą wielu czynników opisujących działania handlowe prowadzone w terenie, np. kosztów i przychodów, liczby ofert odrzuconych, czasu dojazdu itp. Współpraca obszaru Wizyty i transport z obszarem CRM jest także widoczna w obrębie analiz dotyczących pracowników, jak np. analiza ich wydatków na delegacje.

Business scorecard

Zestawienie, dzięki któremu zdefiniujesz od kilku do kilkunastu wskaźników nazywanych Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności, będących swoistymi „barometrami” kondycji firmy. Stała analiza wartości  oraz trendu tych wskaźników, i porównanie z wartościami pożądanymi, pozwoli Ci łatwo ocenić, czy kierunek, w którym zmierza firma, jest właściwy.

Budżetowanie

Pomoc w określaniu i realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa poprzez łatwe tworzenie wielowariantowych budżetów, np. opartych na scenariuszach optymistycznych, realistycznych, pesymistycznych, a następnie stałą kontrolę stopnia realizacji budżetu.

Data mining

Możliwość odnajdywania ukrytych zależności między danymi i prognozowania przyszłych wartości, np.: analiza koszyka zakupów klientów, prognoza sprzedaży, segmentacja klientów.

Wykorzystywanie najnowszych rozwiązań

Prezentowane powyżej Analizy Business Intelligence mogą zostać uruchomione na wielu systemach operacyjnych, w tym również systemie Windows 10.

07668051-photo-windows-10-logo1.212x212.2bc44863

Comarch BI Point

To najnowsza aplikacja Comarch Business Intelligence, która skierowana jest do kadry zarządzającej, analityków, jak i działu controllingu w przedsiębiorstwie. Celem, jaki postawilismy sobie przy jego tworzeniu było powstanie rozwiązania mozliwie najbardziej intuicyjnego i przyjaznego użytkownikowi. Szczególną uwagę zwróciliśmy na prostotę obsługi, eleganckie formy graficzne i dostępność na różnych urządzeniach.

Wszystkie funkcje aplikacji są dostepne przez internet, więc z dowolnego miejsca na świecie użytkownik ma dostęp do swoich i udostępnionych przez innych informacji za pomocą komputera, jak również urzadzeń mobilnych.


Kontakt

Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

tel. 61 822 66 62
biuro@integramax.pl

Wsparcie
techniczne

INTEGRAMAX © 2016
REALIZACJA: IADU.pl